FORSIDEN
OM LIFO
LIFOS IDÉGRUNNLAG
PROSJEKTER
SØKNADER OM STØTTE
GAVER
KONTAKT
LENKER
LIBERTAS 1947-1988

18.07.24
" "
Postadresse:
Postboks 56, 2024 Gjerdrum
E-Post: post@lifo.no
Telefon: +47 90 69 36 23
Org. nummer: 957 703 062

Prosjekter som LIFO har gitt støtte

LIFO har i de senere årene bidratt aktivt til å få frem et større mangfold av liberale røster i den norske samfunnsdebatten. De viktigste prosjektene som LIFO har støttet inkluderer: 
CIVITA: Initiativ til etablering, samt bidrag til å finansiere oppstarten og den løpende driften av den liberale tankesmien Civita. Mer informasjon om Civita finnes tilgjengelig på www.civita.no.

 
MINERVA: Finansiell støtte til relansering og revitalisering av tidsskriftet Minerva, samt utvikling og drift av Minerva på nett. Se www.minerva.as for mer informasjon.
LIBLAB: Finansiell støtte til gjennomføring av utrednings- og publiseringsprosjektet ”Sosialliberal politikk for individuell velferd” i regi av tankesmien Liberalt Laboratorium (LibLab). Mer informasjon om LibLab finner du på www.liblab.no.