FORSIDEN
OM LIFO
LIFOS IDÉGRUNNLAG
PROSJEKTER
SØKNADER OM STØTTE
GAVER
KONTAKT
LENKER
LIBERTAS 1947-1988

18.07.24
" "
Postadresse:
Postboks 56, 2024 Gjerdrum
E-Post: post@lifo.no
Telefon: +47 90 69 36 23
Org. nummer: 957 703 062

Søknader om prosjektstøtte

Vi anbefaler alle som ønsker å søke LIFO om støtte til konkrete aktiviteter og prosjekter om å gjøre seg kjent med innholdet i vårt idégrunnlag på forhånd. Vi ser svært gjerne at søknaden begrunnes på en slik måte at prosjektets relevans i forhold til vårt liberale idégrunnlag fremkommer tydelig i søknaden. Alle søknader bør dessuten inneholde en beskrivelse av prosjektets målsetting, aktiviteter som inngår, hvem som deltar, deltakernes CV og relevante bakgrunnsinformasjoner, samt budsjett. Vi anbefaler også at søknaden inneholder et forslag til rapportering til LIFO, om blant annet fremdrift og resultater av prosjektet.

LIFO vil i tillegg til relevans og kvalitet også vektlegge hensynet til å støtte unge talenter i sin vurdering av søknader om støtte.

Alle henvendelser og spørsmål i forbindelse med søknader om prosjektstøtte bes rettet til leder av LIFOs styre, Aage Figenschou, telefonnummer 24 11 63 90, mobiltelefon 90 88 08 60, E-post: aage@figenschou.net.

Søknader bes sendt til LIFO per post eller E-post:

Postadresse: LIFO, Postboks 56, 2024 Gjerdrum

E-post: lars.peder@nordbakken.com