FORSIDEN
OM LIFO
LIFOS IDÉGRUNNLAG
PROSJEKTER
SØKNADER OM STØTTE
GAVER
KONTAKT
LENKER
LIBERTAS 1947-1988

18.07.24
" "
Postadresse:
Postboks 56, 2024 Gjerdrum
E-Post: post@lifo.no
Telefon: +47 90 69 36 23
Org. nummer: 957 703 062

Gaver og donasjoner til LIFO

Virksomheten til stiftelsen Liberalt forskningsinstitutt finansieres i all hovedsak gjennom aktiv formuesforvaltning. Det er også mulig for privatpersoner og bedrifter å donere midler til LIFO som gave til stiftelsen. Stiftelsen mottar ikke offentlig støtte.

For henvendelser om gaver og donasjoner til LIFO, vennligst kontakt styremedlem Lars Peder Nordbakken:mobiltelefonnummer 90 69 36 23, E-post: lars.peder@nordbakken.com.