FORSIDEN
OM LIFO
LIFOS IDÉGRUNNLAG
PROSJEKTER
SØKNADER OM STØTTE
GAVER
KONTAKT
LENKER
LIBERTAS 1947-1988

18.07.24
" "
Postadresse:
Postboks 56, 2024 Gjerdrum
E-Post: post@lifo.no
Telefon: +47 90 69 36 23
Org. nummer: 957 703 062

Kontaktpersoner i LIFO

For at vi lettest skal kunne være til hjelp ved henvendelser ber vi vennligst om at henvendelsene rettes til følgende kontaktpersoner i LIFOs styre:

• Henvendelser av forretningsmessig og offentlig art, samt gaver og donasjoner til LIFO: Lars Peder Nordbakken, lars.peder@nordbakken.com

• Henvendelser i forbindelse med søknader om prosjektstøtte, samt mediehenvendelser:
Aage Figenschou, aage@figenschou.net.